image
Vår styrka är geofysiskt integrerade metoder.

I en förundersökningsplan väljer vi den metod som är lämpligast eller de metoder som kompletterar varandra för ett tillförlitligt resultat.

kjhk

Gradar utför undersökningar för studiet av jord, berg, ned till ett djup av något tiotal meter. Geofysik reducerar kostnader för borrning om en större yta skall undersökas.

Tjänster
image

Gradar är expert på geofysik: från djup till berggrundsytan till arkeologiska undersökningar. Från kartläggning av förorenad mark till kontroll av vägbeläggning och betong.

Se våra instrument | metoder
image

Gradar använder avanserat instrument och bearbetning system
men vi ombesörja att levererar pedagogiska rapport med tydlig lokalisering och kartläggning .

Se exempel på våra uppdrag